Nasze Przedszkole Korzysta z Oczyszczacza Powietrza, który został przekazany przez Marszałka Województwa Małopolskiego w ramach realizacji projektu LIFE pod nazwą „W ZDROWEJ ATMOSFERZE”