Zgodnie z zaleceniami MEN oraz Organu Prowadzącego Przedszkole wynikających z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa, informuję, że w dniach 12,13 marca 2020r. w przedszkolu zostają zawieszone zajęcia edukacyjne. W tych dniach w placówce prowadzone będą jedynie zajęcia opiekuńcze dla dzieci, którym rodzice nie mogą zapewnić opieki.

W DNIACH 16 – 25 MARCA 2020R. PRZEDSZKOLE BĘDZIE ZAMKNIĘTE.

Nadmieniam, iż rodzicowi dziecka w wieku do 8 lat, przysługuje zasiłek opiekuńczy. Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie internetowej ZUS.

W razie zachorowania dziecka lub kogoś z członków rodziny należy poinformować dyrektora przedszkola. Telefon do kontaktu z placówką: +48 501 569 028

Poprzez stronę internetową przedszkola i program „iprzedszkole” na bieżąco będziemy informować o podejmowanych działaniach dotyczących tematu. Prosimy o śledzenie zamieszczanych informacji.

Kilka wskazówek na czas zagrożenia koronawirusem :

  • przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
  • zadbaj o to, aby dzieci nie przebywały w miejscach publicznych;
  • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
  • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora przedszkola.

Dyrektor Przedszkola Małgorzata Gancarczyk