Co ‘Słoneczna Kraina’ ma do zaoferowania

Jesteśmy przedszkolem kilku oddziałowym dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat. W szczególnie uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość przyjęcia dziecka 2,5 letniego. Pracujemy od godz.6.30 do 17.30, od poniedziałku do piątku, przez cały rok, z wyjątkiem dni świątecznych, ostatniego tygodnia czerwca oraz dwóch ostatnich tygodni sierpnia.

Przedszkole zapewnia zajęcia edukacyjno-wychowawcze, ćwiczenia stymulujące rozwój dziecka. 

W naszym przedszkolu prowadzimy obowiązkowe przygotowanie przedszkolne dla dzieci pięcio-sześcioletnich . Naszym podopiecznym zapewniamy rzetelną diagnozę wstępną i końcową, która jest zgodna z podstawą programową. Pokazuje poziom rozwoju najistotniejszych umiejętności kształtowanych w ramach rocznego przygotowania przedszkolnego. Na jego podstawie w czerwcu jest przygotowany „arkusz gotowości szkolnej” pokazujący poziom badanych umiejętności. Wszystko po to, aby nasze przedszkolaki przekroczyły próg szkoły w pełni przygotowane oraz świadome swoich umiejętności.

Zajęcia dodatkowe w ramach czesnego

Angielski

4 x w tygodniu dla każdej grupy wiekowej

Tańce

Taniec z projesjonalnym instruktorem

Hiszpański

2 x w tygodniu

Logopeda

Diagnostyka i zajęcia logopedyczne

Religia

Zajęcia dla chętnych

Zajęcia Sportowe

Drużyna Kangura

Artystyczne

Plastyka, Muzyka, Rytmika

Robotyka

Zabawy konstrukcyjne

Malarstwo

Fotografia

Zajęcia dodatkowe płatne

Basen

Zajęcia na basenie w Niepołomicach
Szkółka ALIGATOR

Tenis

Szkoła Tenisa SOLID

TEATR

Kółko teatralne „Entliczek Pentliczek”