Las clases de español

El idioma español lo hablan más de 450 millones de personas, lo que lo coloca a la vanguardia de los idiomas más utilizados en el mundo (junto al inglés y al chino). Con los niños, no solo estudiamos español – recorremos distintas culturas por distintos países como Perú, donde esta lengua es el idioma oficial. El programa implementado durante las clases es un programa de autor basado en materiales externos disponibles.

Durante las clases, limitamos el uso del polaco a un mínimo; nos ayuda un peluche que se llama Pepe (que muy rápidamente ganó una gran afición de los niños) y unas láminas con dibujos.

Las canciones también son una excelente y agradable manera de aprender el idioma, así que cantamos mucho y… ¡tocamos la guitarra!

Lekcje hiszpańskiego

Językiem hiszpańskim posługuje się ponad 450 milionów ludzi na świecie, co plasuje go w czołówce najczęściej używanych języków świata (obok angielskiego i chińskiego). Razem z dziećmi uczymy się nie tylko mówić po hiszpańsku – od Peru rozpoczęliśmy wędrówkę po krajach, gdzie język ten jest językiem urzędowym.

Realizowany podczas zajęć program jest programem autorskim opartym na dostępnych materiałach zewnętrznych. W trakcie zajęć ograniczamy użycie języka polskiego do minimum – dzielnie wspiera nas w tym pacynka – Pepe, która szybko zyskała wielką sympatię dzieci oraz kolorowe karty obrazkowe.

Piosenki to również doskonały i przyjemny sposób nauki – śpiewamy więc dużo i… gramy na gitarze!

Dominika Nosal

Materiały dydaktyczne (materiales de enseñanza)

Materiały dydaktyczne FILMY